Apeldoorn

Aanmelden en betalingsgegevens voor evenementen, cursussen en workshops

1. BETALEN

VOORDAT U ZICH AANMELDT kunt u het verschuldigde bedrag van de betreffende activiteit overmaken op de rekening:     

                      NL75 INGB 0001 0250 27 t.n.v. KMTP Apeldoorn Groei en Bloei

Voor al deze evenementen geldt de standaard annuleringsregeling. Als u zich via het digitale aanmeldingsformulier opgeeft voor één van onze activiteiten geeft u aan dat u kennis heeft genomen van de geldende annuleringsregeling en gaat u automatisch akkoord met deze annuleringsregeling!

2. AANMELDEN

Door middel van een digitaal aanmeldingsformulier kunt u zich opgeven voor één van de activiteiten die door afdeling Apeldoorn van Groei & Bloei worden georganiseerd zoals een busreis, een fietstocht een cursus of één of meer workshops. Uw aanmelding is pas geldig als u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt. (zie hierboven). 

N.B.: In het aanmeldingsformulier vragen wij u uw IBAN-nummer te geven zodat onze penningmeester uw betaling kan vinden.

Informatie over de evenementen en data.

 

U kunt zich nu opgeven voor:

Cursus Bloemschikken

Cursus moestuinieren - volgt

Workshop tuinontwerp en/of beplantingsplan

Busexcursie 2020 - volgt