Apeldoorn

Blikvangersprijs 2016

Tijdens de landelijke Algemene Leden Vergadering van Groei & Bloei van zaterdag 4 juni 2016 hebben wij de 1e prijs in de Blikvangersprijscompetitie uitgereikt gekregen voor ons project: Havenpark Centrum Apeldoorn. De prijs bestond uit een geldbedrag van 1500 euro.

We zijn supertrots dat het vele werk dat we in dit project hebben geïnvesteerd en nog steeds investeren de jury heeft doen besluiten deze waardering aan ons toe te kennen.

Allen bedankt.

Bij de bepaling van de prijzen is de jury  tot de volgende uitslag voor de BlikvangersPRijs 2016 gekomen:

1e prijs: afdeling Apeldoorn, voor de inzending ’tijdelijk park Haven Centrum Apeldoorn

Een oproep van de gemeente leverde afdeling Apeldoorn de opdracht op om een stadstuin aan te leggen op een braakliggend terrein in het centrum van Apeldoorn. Voor het dagelijks onderhoud werd contact gezocht met verslavingszorg die het park dagelijks zullen onderhouden. Naast de vele fruitbomen heeft de afdeling ook verhoogde kruidenbedden aangelegd waar straks veel Apeldoorners plezier aan kunnen beleven.
De inzending van Apeldoorn is ook gepubliceerd in de uitgave van Groei & Bloei maart 2016.

Motivatie:
De jury vindt het project getuigen van inzet en doorzettingsvermogen. Het project is hedendaags als eetbare stad maar sluit tevens ook aan op de basis van Groei & Bloei: overdracht van groenkennis. Het project is wellicht op deze schaal minder makkelijk over te nemen door andere afdelingen maar het heeft wel de potentie om dat op kleinere schaal te doen. De afdeling laat mede in de pers duidelijk zijn naam horen en heeft daarmee niet alleen veel nieuwe leden geworven maar ook gewerkt aan een grotere naamsbekendheid. Afdeling Apeldoorn laat met dit project zien dat het maatschappelijk betrokken is met een project dat voor een breed publiek toegankelijk is.
Kleine noot: de jury vraagt zich af of er ook gedacht is aan kennisoverdracht over het gebruik van de groente en het fruit dat er geteeld wordt.

2e prijs: afdeling Walcheren, voor de inzending ’Vernieuwing ledenwerving en ledenbehoud
3e prijs: afdeling Noord-Limburg, voor de inzending ’Weekend van de tuin