Apeldoorn

September 2023

Alle ledeen hebben de splinternieuwe Groensnippers 3 van 2023 ontvangen. Een nieuw concept, formaat en drukker. De redactie heeft hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. We zijn omgeschakeld naar BladNL omdat dit meer opmaakmogelijkheden biedt. In eerste instantie blijven we zo dicht mogelijk bij de uitvoering van de oude Groensnippers, maar gaandeweg zal u merken dat gebruik gemaakt gaat worden van allerlei nieuwe mogelijkheden. We hopen dat u met evenveel, en mogelijk nog meer, plezier ons blad zal lezen.

Wanneer ik dit schrijf hebben we net een koele, onstuimige periode achter de rug met veel regen, wind en onweer. Er lijkt nu een wat rustiger, warmere periode aan te komen.
De tuin leed er niet echt veel onder. We hoefden bijna geen water te geven, en het meeste gewas groeide goed. Voor tomaten, pompoenen en komkommers was het buiten eigenlijk te koud. Maar in de kas groeiden ze prima.

In de vereniging was er genoeg te doen. De diverse excursies waren goed bezet. U leest hierover in de september editie van Groensnippers. De extra activiteiten zoals zaadbommetjes maken, rondleiding bij Menkveld en wandeling door het Paleispark werden goed bezocht.

Enkele droevige berichten in de rubriek “Ledennieuws”, waaronder het overlijden van onze oud-voorzitter Gerrit Wagelaar.

Het programma voor het najaar is zo goed als klaar. Talloze activiteiten staan weer voor u op stapel.

We verheugen ons in het feit dat een nieuw bestuurslid zich warmloopt en een it-specialist zijn expertise gaat aanwenden om onze systemen soepeler te laten draaien.
Om ons ledental op peil te houden moeten we ieder jaar een aantal nieuwe leden werven om de opzeggingen te compenseren. Dat lukt maar ten dele dus onze oproep aan u is: Vraag in uw gezin, familie, buurt, club, enz. of er belangstelling is om lid te worden van onze mooie vereniging. Wij kun-nen u steunen met aantrekkelijke aanbiedingen en cadeaus. Wendt u tot het bestuur als u hiervan gebruik wilt maken.
Ik wens u een fijn najaar toe.

Mart Nederhof

Voorjaar 2023

Er is momenteel veel activiteit in onze afdeling. Lezingen, stekjesmarkt, bloemschikcursussen, workshop beplantingsplan, moestuincursus, moestuinproject Havenpark, wandeling het Loo, busexcursie Utrecht, rondleiding bij Menkveld, open tuinweekend, kruiwagenchallenge, 6 gezellige woensdagmiddagen in de moestuin, workshop zaadbommetjes maken. Voorwaar een breed pallet. Veel te doen dus in deze maanden. U leest over de meeste activiteiten alles in de Groensnippers of op deze website.

Dat alles is natuurlijk alleen mogelijk met een actieve groep vrijwilligers. En daar zijn we heel blij mee. Vanaf deze plaats heel hartelijk dank voor alle inspanningen om dit allemaal mogelijk te maken. We kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken die zich in willen zetten. Informatie? Een gesprek? Wend je tot 1 van de bestuursleden.

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen februari heeft Lia Baltus afscheid genomen als bestuurslid. Lia heeft lange tijd de website verzorgd, de redactie van de Groensnippers gedaan en de ledenadministratie bijgehouden. We zijn Lia zeer dankbaar voor de inzet die ze al die tijd getoond heeft.

Tijdens diezelfde ALV is Alet van der Woude toegetreden als bestuurslid. Alet doet regelmatig mee aan onze activiteiten en is actief in een van onze tuinclubs. We wensen haar hartelijk welkom in het bestuur.

Mart Nederhof

2023

Het jaar 2022 is net voorbij als u dit leest. Het was een roerig jaar waar veel grote problemen op ons af kwamen.
Als Groei & Bloei afdeling hadden we te dealen met de corona epidemie. Aan het begin van het jaar organiseerden we de lezingen nog digitaal vanuit het huis van Margriet, mogelijk gemaakt door haar partner Theo, waarvoor nogmaals hartelijk dank. 

Toen we weer bij elkaar mochten komen gebeurde dat in de zaal van het Kristal in Zuidbroek. Na de vakantie zijn we overgegaan naar een zaal in de Hofstadkerk die ons tot nu toe uitstekend bevalt. Veel van onze activiteiten kwamen weer op gang en langzamerhand werd de situatie weer normaal.

Nu in het nieuwe jaar zijn we weer vol goede moed begonnen, zij het met een nog kleiner bestuur dan we al hadden. En dat is zorgelijk. Daarom hebben we ook een oproep geplaatst om ons bestuur weer aangevuld te krijgen. Maar ook is er reden tot vreugde. Onze afdeling bestaat in 2023 - 140 jaar en dat is een respectabele leeftijd. Met een feestelijke bijeenkomst in Berg en Bos openden we dit jubileumjaar. De commissie “Duurzaam” organiseert dit jaar iedere maand een extra activiteit. Zie daartoe onze agenda. We zijn er blij mee. 

We willen alle vrijwilligers die vorig jaar actief geweest zijn hartelijk danken voor hun inzet en hopen dat we ook in dit nieuwe jaar weer op hen mogen rekenen.
Het bestuur van Groei & Bloei Apeldoorn wenst u een gezond, groen en gezellig nieuwjaar. 

Mart Nederhof

2022 Herfst

Van de voorzitter
Een lange, hete en droge zomer is voorbij. Als ik dit schrijf zijn er net weer wat buien gevallen die een grote zorg voor tuiniers wegnamen nl. droogte. Er is best veel schade aangericht zowel in moes- en siertuinen als in de natuur. Er was niet
tegenop te sproeien en op een gegeven moment mocht dat zelfs niet meer onbeperkt.

De afdeling Apeldoorn draaide gewoon door deze zomer.

Er waren excursies, open tuinen en de moestuincursus vond gewoon iedere 1e zaterdag van de maand plaats. Begin september was er de gezellige zomermiddag in de moestuin in het Havenpark die goed bezocht en beoordeeld werd. In die moestuin werd er door de (inmiddels) grote schare vrijwilligers deze zomer hard gewerkt om de gewassen groot en rijp te krijgen.

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Het nieuwe lezingenjaar gaat plaats vinden in de nieuwe locatie de Hofstadkerk. U leest elders de bijzonderheden. Ook de bloemschikcursussen gaan weer van start. We gaan in december weer een Kerstworkshop organiseren.

Er is een commissie bezig een nieuwe vorm te vinden voor onze Groensnippers.
Ze zijn al een aardig end op weg en dat is maar goed ook want in januari moet de eerste vernieuwde versie bij u in de bus vallen.
Wel wat veranderingen dus en ik wil alle vrijwilligers bij deze hartelijk danken voor al het werk dat wordt verzet.

Lia Baltus heeft begin dit jaar aangegeven einde van dit jaar te stoppen met haar werkzaamheden als redacteur Groensnippers en als webmaster.  Zij stopt dan ook als bestuurslid.
We zijn dus dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid want met nog 3 zittende leden is het bestuur echt te klein. Het is dus noodzakelijk dat er nieuw bloed komt. Voorlopig kan een nieuw bestuurslid meedraaien en zich oriënteren en later eventueel specifieke taken oppakken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Namens het bestuur
Mart Nederhof
06-54270820