Apeldoorn

Algemene ledenvergadering 2024

Beste Groei & Bloei leden,

Na bijna 9 jaar secretaris van onze vereniging te zijn geweest zal ik het stokje tijdens de ALV in februari overdragen. Ik wil meer tijd besteden aan het werken in onze moestuin en mijn andere hobby’s. 

Het bestuur is voornemens Alet van der Woude voor te dragen als onze nieuwe secretaris. Alet zit nu een jaar in het bestuur en is al aardig thuis in het reilen en zeilen van de vereniging. Wel zal ik aanblijven als algemeen bestuurslid en blijf ik o.a. het Opentuinen Weekend organiseren. Ik dank u allen voor het in mij gestelde vertrouwen!

Corrie Hennekes

 

Op dinsdag 20 februari a.s. houden we weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), aanvang 19.30 uur. Locatie De Hofstadkerk, Hofveld 200, 7331 KE te Apeldoorn.

De ALV is uiteraard alleen toegankelijk voor leden van Groei & Bloei Apeldoorn. Na de ALV start om 20.15 uur de lezing ”Apeldoorn door vlinderogen” door Kars Veling, waar ook niet-leden van harte welkom zijn.   

Agenda Algemene Ledenvergadering dinsdag 20 februari 2024

 1. Opening/bericht van verhindering
 2. Vaststellen agenda
 3. Verantwoording over 2023
  1. Notulen jaarvergadering 21 februari 2023
  2. Sociaal jaarverslag
  3. Financiële verantwoording
  4. Verslag van de Kascommissie
  5. Begroting 2024
 4. Enquête
 5. Aan- en aftreden
  1. Aftreden als secretaris Corrie Hennekes, wordt algemeen bestuurslid 
  2. Aanstellen Alet van der Woude als secretaris
  3. Aanstellen Tienke Koning als algemeen bestuurslid
 6. Huldiging jubilarissen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting      

Stukken ALV

Wilt u de stukken voor de ALV van te voren inzien? Stuur dan een mail naar secr-genb-apeldoorn(at)ziggo.nl en u krijgt ze per mail toegestuurd.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur deze uiterlijk vóór dinsdag 20 februari 12.00 uur naar secr-genb-apeldoorn(at)ziggo.nl