Apeldoorn

Annuleringsregeling eendaagse busreis:

Een deelname aan een eendaagse reis van Groei en Bloei afdeling Apeldoorn is altijd voor eigen rekening en risico.  Voor het annuleren van deelname geldt het volgende: het bestuur gaat altijd uit van de integriteit van de leden.  In de praktijk houdt dit in dat we er op vertrouwen dat u zich niet lichtzinnig opgeeft voor een excursie, maar pas na serieuze overweging en dat u alleen annuleert bij ziekte en/of andere dwingende omstandigheden.  In die situatie wordt de vooraf betaalde reissom terug betaald.

Annuleringsregeling overige activiteiten en cursussen:

Een deelname aan een van onze activiteiten en cursussen/workshops van Groei en Bloei afdeling Apeldoorn is altijd voor eigen rekening en risico.  Voor het annuleren van deelname geldt het volgende: het bestuur gaat altijd uit van de integriteit van de leden.  In de praktijk houdt dit in dat we er op vertrouwen dat u zich niet lichtzinnig opgeeft voor een activiteit of cursus, maar pas na serieuze overweging en dat u alleen annuleert bij ziekte en/of andere dwingende omstandigheden.  In die situatie wordt het vooraf betaalde bedrag terug betaald.

Annuleringsregeling eendaagse en meerdaagse busreizen afdeling Deventer:

Voor de busreizen die door de afdeling Deventer georganiseerd worden, geldt de annuleringsregeling van de afdeling Deventer.