Apeldoorn

Aanmelden en betalingsgegevens voor evenementen, cursussen en workshops

1. Wie wordt aangemerkt als lid?

Leden zijn degene op wiens naam het lidmaatschap staat en iedereen die tot hun huishouden behoren. Dus de in wonende partner en eventuele kinderen.

Niet leden zijn introducees zoals de overige familieleden, vrienden, buren en bekenden.

2. Betalen

VOORDAT U ZICH AANMELDT kunt u het verschuldigde bedrag van de betreffende activiteit overmaken op de rekening:     

                      NL 82 TRIO 0320 1603 51 t.n.v.  Afd. Apeldoorn vd KMTP.

Graag in de omschrijving de reden van betaling en uw telefoonnummer vermelden, zodat er contact kan worden opgenomen als een en ander niet duidelijk is.
Voor al deze evenementen geldt de standaard annuleringsregeling. Als u zich via het digitale aanmeldingsformulier opgeeft voor één van onze activiteiten geeft u aan dat u kennis heeft genomen van de geldende annuleringsregeling en gaat u automatisch akkoord met deze annuleringsregeling!

3. Aanmelden

Door middel van een digitaal aanmeldingsformulier kunt u zich opgeven voor één van de activiteiten die door afdeling Apeldoorn van Groei & Bloei worden georganiseerd zoals een busreis, een fietstocht een cursus of één of meer workshops. Uw aanmelding is pas geldig als u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt. (zie hierboven). 

N.B.: In het aanmeldingsformulier vragen wij u de laatste 4 cijfers van uw IBAN-nummer te geven zodat onze penningmeester uw betaling makkelijker kan vinden.

Informatie over de evenementen en data.

Mocht u zich willen aanmelden en het lukt niet via de website, dan graag een berichtje via ons contact formulier met vermelding van de gewenste activiteit en uw gegevens (naam, emailadres, tel nr. en de soort activiteit en uw lidnummer). Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.