Apeldoorn

BESTUUR en commissies

VOORZITTER:                                                     

Mart Nederhof, Tel. 06-54270820, E-mail: martnederhof(at)planet.nl

SECRETARIS:

Corrie Hennekes, Tel. 055-5416553, E-mail: secr-genb-apeldoorn(at)ziggo.nl

PENNINGMEESTER:

RenĂ© Verschoor, Tel. 06 - 44008752, Email :penningmeester.genb.apeldoorn(at)gmail.com

REDACTIE GROENSNIPPERS & WEBSITE:   E-mail: web.apeldoorn.groei(at)gmail.com

Lia Baltus, Tel. 055-5418626 (Algemeen bestuurslid)
Harrie van Langen, Tel. 055-3665837

COMMISSIE Bloemschikken:

Dicky Lammersen, Tel. 055-3011912, E-mail: d.lammersen(at)hetnet.nl
Pytsje Kuiken, Tel. 055-3559543

COMMISSIE Open tuinen:

Marijke Mol, E-mail: molmae(at)casema.nl
Corrie Hennekes, E-mail: secr-genb-apeldoorn(at)ziggo.nl

COMMISSIE DUURZAAM:

Anne Stolk, Mart Nederhof, Leidy Ploeg en Peter Kapel

LEZINGEN: 

Margriet Kramer, E-mail: margriet.kramer(at)outlook.com

FOTOGRAAF:

Martin Visser 

Smoelenboek

Bestuurswisseling

Tijdens de Algemene ledenvergadering van afgelopen februari is onze penningmeester, Ditty de Groot Scholten, na 14 jaar trouwe dienst, afgetreden. Zij werd door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar inzet gedurende al die jaren en er was een bloemetje en een diner bon als blijkt van dank.

Hoofdbestuurslid Annet Scholma was gevraagd om namens het landelijk bestuur Ditty een onderscheiding op te spelden met daarbij een oorkonde, maar zij kon helaas niet op tijd in Apeldoorn zijn.  De voorzitter heeft daarom de honneurs waargenomen en het opspelden gebeurde door onze secretaris Corrie Hennekes.

Ditty wordt tijdelijk opgevolgd door René Verschoor. Wij zoeken dus nog een penningmeester!