Groentips & Groeninfo

Groene Advertenties Leden

Eén van onze leden opperde het idee om ergens in de gemeente Apeldoorn een asieltuin in te richten. Een tuin waar onze leden (en natuurlijk ook andere Apeldoorners) overtollige maar nog bruikbare planten, struiken en boompjes in kunnen planten.

Mensen die planten zoek voor hun tuin kunnen dan deze planten later (in het geschikte seizoen) voor een klein bedrag ophalen.


Zo'n asieltuin heeft drie winnaars:

  • het milieu (planten verdwijnen niet op de composthoop of in de vuilnisbak);
  • de nieuwe eigenaar (kan goedkoop aan relatief volwassen planten komen);
  • G&B heeft een (bescheiden) extra inkomstenbron.

Wat hebben we nodig:

  • een stuk grond dat we minimaal 2 jaar kunnen gebruiken
  • één of meer vrijwilligers die als beheerder op willen treden.

 

 

meer

 

 

 

18
Jun
Het begin
18
Jun
Tuinieren op een balkon, op 10 hoog