Apeldoorn

Inschrijfformulier fietstocht

Let op!

U krijgt van ons nog bericht over uw precieze starttijd. Gezien de Coronamaatregelen wordt u dringend verzocht u aan deze tijd te houden!
Kosten per persoon € 3,- voor leden en € 5,- voor niet leden G&B. Inschrijving is definitief als bedrag voldaan is via het rekeningnummer NL75 INGB 0001 0250 27 t.n.v. KMTP Apeldoorn Groei en Bloei