Apeldoorn

Fietstocht zonder thema (en verkeerslichten) op 27 augustus

Inschrijfformulier fietstocht

Let op!

Kosten per persoon € 2,50 voor leden en 1 huisgenoot en € 4,- voor niet leden G&B. Inschrijving is definitief als bedrag voldaan is via het rekeningnummer NL 82 TRIO 0320 1603 51 t.n.v. Afd. Apeldoorn vd KMTP.