Apeldoorn

2023

Het jaar 2022 is net voorbij als u dit leest. Het was een roerig jaar waar veel grote problemen op ons af kwamen.
Als Groei & Bloei afdeling hadden we te dealen met de corona epidemie. Aan het begin van het jaar organiseerden we de lezingen nog digitaal vanuit het huis van Margriet, mogelijk gemaakt door haar partner Theo, waarvoor nogmaals hartelijk dank. 

Toen we weer bij elkaar mochten komen gebeurde dat in de zaal van het Kristal in Zuidbroek. Na de vakantie zijn we overgegaan naar een zaal in de Hofstadkerk die ons tot nu toe uitstekend bevalt. Veel van onze activiteiten kwamen weer op gang en langzamerhand werd de situatie weer normaal.

Nu in het nieuwe jaar zijn we weer vol goede moed begonnen, zij het met een nog kleiner bestuur dan we al hadden. En dat is zorgelijk. Daarom hebben we ook een oproep geplaatst om ons bestuur weer aangevuld te krijgen. Maar ook is er reden tot vreugde. Onze afdeling bestaat in 2023 - 140 jaar en dat is een respectabele leeftijd. Met een feestelijke bijeenkomst in Berg en Bos openden we dit jubileumjaar. De commissie “Duurzaam” organiseert dit jaar iedere maand een extra activiteit. Zie daartoe onze agenda. We zijn er blij mee. 

We willen alle vrijwilligers die vorig jaar actief geweest zijn hartelijk danken voor hun inzet en hopen dat we ook in dit nieuwe jaar weer op hen mogen rekenen.
Het bestuur van Groei & Bloei Apeldoorn wenst u een gezond, groen en gezellig nieuwjaar. 

Mart Nederhof

2022 Herfst

Van de voorzitter
Een lange, hete en droge zomer is voorbij. Als ik dit schrijf zijn er net weer wat buien gevallen die een grote zorg voor tuiniers wegnamen nl. droogte. Er is best veel schade aangericht zowel in moes- en siertuinen als in de natuur. Er was niet
tegenop te sproeien en op een gegeven moment mocht dat zelfs niet meer onbeperkt.

De afdeling Apeldoorn draaide gewoon door deze zomer.

Er waren excursies, open tuinen en de moestuincursus vond gewoon iedere 1e zaterdag van de maand plaats. Begin september was er de gezellige zomermiddag in de moestuin in het Havenpark die goed bezocht en beoordeeld werd. In die moestuin werd er door de (inmiddels) grote schare vrijwilligers deze zomer hard gewerkt om de gewassen groot en rijp te krijgen.

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Het nieuwe lezingenjaar gaat plaats vinden in de nieuwe locatie de Hofstadkerk. U leest elders de bijzonderheden. Ook de bloemschikcursussen gaan weer van start. We gaan in december weer een Kerstworkshop organiseren.

Er is een commissie bezig een nieuwe vorm te vinden voor onze Groensnippers.
Ze zijn al een aardig end op weg en dat is maar goed ook want in januari moet de eerste vernieuwde versie bij u in de bus vallen.
Wel wat veranderingen dus en ik wil alle vrijwilligers bij deze hartelijk danken voor al het werk dat wordt verzet.

Lia Baltus heeft begin dit jaar aangegeven einde van dit jaar te stoppen met haar werkzaamheden als redacteur Groensnippers en als webmaster.  Zij stopt dan ook als bestuurslid.
We zijn dus dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid want met nog 3 zittende leden is het bestuur echt te klein. Het is dus noodzakelijk dat er nieuw bloed komt. Voorlopig kan een nieuw bestuurslid meedraaien en zich oriënteren en later eventueel specifieke taken oppakken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Namens het bestuur
Mart Nederhof
06-54270820