Apeldoorn

Vacatures

We zoeken:

  • Een vrijwilliger die de lezingen gaat organiseren. In overleg met het bestuur zoeken naar mensen die een lezing kunnen/willen geven over onderwerpen die ons interesseren. Die contacten en afspraken maken over tijd, plaats en voorwaarden.
  • Een vrijwilliger die de PR voor de afdeling wil doen. Dat betekent: Persberichten schrijven over onze activiteiten en die naar de verschillende media sturen. Het liefst contact houden met de verschillende redacties en daar een band mee opbouwen zodat de berichten goed landen.
  • Een vrijwilliger die adverteerders voor ons periodiek gaat werven. Bedrijven bezoeken en vertellen over de mogelijkheden van adverteren in ons blad “Groensnippers”.
  • Een vernieuwer.  Een creatief persoon die leuke nieuwe activiteiten verzint die ontwikkelt tot aan de uitvoering toe. Veel is mogelijk en er is funding. 
  • Een bestuurslid algemeen. Iemand die wil meedenken met het wel en wee van onze afdeling. Het bijwonen van de bestuursvergaderingen en de lezingen is daarbij gewenst.

Deze meeste functies kunnen als vrijwilliger of als bestuurslid worden uitgevoerd.
Ook kunnen ze zowel door 1 persoon als door een groepje worden uitgevoerd.
Wendt u zich voor meer informatie tot de voorzitter Mart Nederhof of een van de andere bestuursleden.