Apeldoorn

Er zijn de afgelopen jaren 4 tuinclubs opgestart door Groei & Bloei Apeldoorn. De eerste tuinclub, Phlomissen, is na jaren inmiddels gestopt.
De overige 3 tuinclubs, Bosanemoon, Passieflora en Oxalis zijn actief, maar zitten vol. 

Mocht je geinteresseerd zijn om een tuinclub op te starten, dan kan Groei & Bloei daarbij helpen. Stuur een email naar de secretaris met je plannen.
We krijgen af en toe een vraag van iemand, maar alleen een tuinclub starten is niet leuk. Zoek mensen om je heen die het ook leuk vinden.
Groei & Bloei kan dan een introductie avond beleggen, maar natuurlijk geldt ook hier, dat de coronaregels die op dat moment gelden, moeten worden toegepast.