Apeldoorn

De aanvangstijden voor de bloemschikcursussen zijn verschillend: 
actuele tijden.

Er is voldoende parkeerruimte en ook aan een plaats voor fietsen is gedacht.