Apeldoorn

Vacature commissie Duurzaam

Door het vertrek van Leidy Ploeg uit de werkgroep G & B Duurzaam is een vacature ontstaan.
We zoeken iemand uit de afdeling die begaan is met dit onderwerp en samen met de zittende leden Anneke Stolk, Peter Kapel en ondergetekende de jaarthema’s wil uitdiepen en voor onze leden inzichtelijk wil maken.

We vragen enige digitale vaardigheid zoals communiceren per email en zoeken op het internet. We vergaderen in deze coronatijd telefonisch.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, wendt u zich dan tot de werkgroep via martnederhof(at)planet.nl.

Leidy gaat zich richten op de bouw van haar nieuwe huis en de ontwikkeling van de bijbehorende tuin(en). We danken Leidy langs deze weg voor haar positieve inbreng in het werk van de groep tot nu toe en wensen haar veel succes met haar eigen, nieuwe project.