Apeldoorn

Algemene Ledenvergadering 2021

Op dinsdag 16 februari heeft digitaal via Vimeo, weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden
 

Op de agend stond

                         1. Opening/bericht van verhindering

                          2. Vaststellen agenda

                          3. Bestuurswisseling

                          4. Verantwoording over 2020

                                       - Notulen jaarvergadering 18 februari 2020

                                       - Sociaal jaarverslag

                                       - FinanciĆ«le verantwoording

                                       - Verslag van de Kascommissie

                           5. Begroting

                           6. Rondvraag

                           7. Sluiting       

Tijdens de ALV werd onze voorzitter Mart Nederhof verrast. Hij werd welverdiend door het Landelijk Bestuur van Groei & Bloei in het zonnetje gezet. Na de ALV volgde een boeiende lezing over Voedselbos Ketelbroek door Wouter van Eck. Deze video geeft daarover een mooie impressie.