Apeldoorn

Algemene ledenvergadering 2023

Vooraankondiging Agenda voor de ALV op dinsdag 21 februari 2023

1. Opening/bericht van verhindering
2. Vaststellen agenda
3. Verantwoording over 2022

  •  - Notulen jaarvergadering 16 februari 2022
  •  - Sociaal jaarverslag
  •  - Financiële verantwoording
  •  - Verslag van de Kascommissie

4. Aftreden algemeen bestuurslid Lia Baltus
5. Begroting
6. Rondvraag
7. Sluiting

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur deze dinsdag 21 februari vóór 12.00 uur op naar secr-genb-apeldoorn(at)ziggo.nl.


Stukken ALV

Wilt u de stukken voor de ALV van te voren inzien? Stuur dan een mail naar secr-genb-apeldoorn(at)ziggo.nl en u krijgt ze per mail toegestuurd.

Om 19.30 uur start de ALV en om 20.00 uur de lezing die tot ongeveer 22.00 uur zal duren. Voor de omschrijving van de lezing zie februari lezing. Tijdens de lezing is er de traditionele verloting.